Sweet Talk

telephone

Hur vet vi att vårt sätt är det rätta?

Hur blir vi mer trovärdiga i vår kommunikation med människor från andra kulturer och med andra normer? Hur får vi till mer lyckade interkulturella möten? Finns det några användbara tips? Typiska fallgropar? Med bredare perspektiv och lite kunskap kan vi på ett mer framgångsrikt sätt bemöta inte bara våra nyanlända, men även kunder, kollegor och samarbetspartners från andra kulturer.
Föreläsningen blir en garanterad diskussionsstartare.

“Slagkraftigt, fiffigt och ett fantastiskt spår rakt in i nutiden.”

Anna Falkengren, Verksamhetschef, Ekomuseum Bergslagen

“Tack Mikaela för ett inspirerande möte! Mellan din flygande och vår vårdande kultur, bjöd du oss på både insikter och igenkännande skratt om vårt sätt att förhålla oss till varandra!”

Kajsa Lingström, Utbildningsstrateg, Region Gotland

“På ett lekfullt sätt lyfter föredraget hur våra fördomar samt vår brist på förförståelse av andra kulturer kan skapa såväl upprörande, roliga och minst sagt tokiga möten. Frågan om hur vi människor oavsett bakgrund ska kunna bli sedda och bemötta med respekt löper som en röd tråd genom presentationen. Seminariehållaren ger värdefulla tips på hur vi kan vara nyfikna utan att vara respektlösa.”

Lisa Olofsson Lärare Historia och Samhällskunskap Midgårdskolan, Umeå